Protection of Personal Data, Privacy and Contracts

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

Oyunexe Bilişim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Anonim Şirketi (“OYUNEXE”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda OYUNEXE olarak müşterilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. OYUNEXE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından OYUNEXE ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş Deniz Mah. 127 Sok. Çelikbaş iş Merkezi No:1 Muratpaşa/Antalya adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren OYUNEXE’dir.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, OYUNEXE tarafından doğrudan Sizlerden veya internet sitesi üzerinden sağladığınız bilgiler aracılığıyla elde edilebilmektedir. Bu doğrultuda toplanan ve işlenen verileriniz bireysel müşteri olmanız halinde; ad-soy ad, e-posta adresi, telefon numarası, referans numarası, adres, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgilerinizdir.

Şayet internet sitemiz üzerinden kurumsal hesap oluşturarak kurumsal müşteri olmanız halinde ise işlenen kişisel verileriniz ad, soy ad, unvan, yetkili kişi bilgisi, TC kimlik veya vergi numarası, telefon numarası, e-posta adresi, referans numarası bilgilerinizdir.

Sizlerle gerek bireysel, gerek ise kurumsal müşteri ilişkimiz kurulması halinde yukarıda yer verilen kişisel verilerinize ek olarak banka hesap bilgileri, doğum tarihi, imza sirküleri, pasaport bilgileri, hizmetin kullanılacağı IP bilgisi ve tarayıcı bilgileri, telefon görüşmesi kayıtları, sosyal medya üzerinden Bizlerle irtibat kurmanız halinde sosyal medya hesap bilgileriniz, çek ile ödeme yapılması halinde çek üzerinde yer alan bilgileriniz gibi kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapmanız durumunda kredi kartı bilgisi tarafımızca tutulmamakta, sadece isim, soy isim ve kredi kartını ilk 6 ve son 4 hanesi ile son kullanım tarihi güvenlik sebebiyle tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

OYUNEXE tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. OYUNEXE tarafından işlenen kişisel verilerin amaçları şunlardır:

·        Müşteri hesabı oluşturulabilmesi,

·        Müşteri hesabının kime ait olduğunun tespitinin yapılabilmesi adına yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·        Müşterilerin gerçek kişi olduğunun teyit edilebilmesi ve bu kapsamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

·        ICANN kuralları uyarınca domain hesaplarının teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

·        Oluşturulan hesaplar ile ilgili şüpheli durumların oluşması halinde güvenliğin sağlanabilmesi ve müşteri teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

·        .tr domain kayıtları açısından zorunlu bilgilerin temin edilebilmesi,

·        Lisans ürünlerinin tescilinin yapılabilmesi,

·        Güvenliğin temini

·        Alan adı tescil işlemlerinin yürütülebilmesi,

·        Alınan SSL hizmetlerinin kapsamı uyarınca sertifika oluşturulabilmesi adına zorunluluk teşkil etmesi,

·        Pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

·        Reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya amacıyla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

·        Hizmetler ve müşteri talep ve şikayetleriyle ilgili iletişim kurulabilmesi,

·        Müşteri desteği taleplerinin yürütülebilmesi,

·        Siparişlerin oluşturulabilmesi ve sipariş sürecinin takibi,

·        Müşteri talep ve şikayetlerinin takip edilerek çözüme kavuşturulabilmesi,

·        Geriye yönelik siparişlerin takibi,

·        Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi,

·        Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem güvenliğinin temini,

·        Ödeme ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi,

·        Tahsilat ve tediye makbuzlarının oluşturulabilmesi,

·        Uzaktan destek hizmetlerinin yönetilmesi,

·        Kullanılan yazılım için destek talebinde bulunulması durumunda OYUNEXE tarafından gerekli durumlarda konuyla ilgili üretici firmaya destek talebinin ulaştırılması ve ilgili firmaların uzaktan erişiminin sağlanması,

·        Ürünlerin teslimat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

·        Hizmetlerimizin sunulması gerek Şirketimizin gerek ise sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi.

·        İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

OYUNEXE belirli durumlarda KVKK m. 8 ve m. 9’da gösterilen şartlarda kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi sebepleriyle aşağıda belirtilen firmalara kişisel veri aktarımında bulunabilir:

·        Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda ilgili bankalara, ödeme hizmetlerini yürüten firmalara ve mali müşavir firmamıza,

·        Mali yükümlülüklerin yerine getirilebilesi adına mali müşavir firmamıza

·        Müşteri santralini kullanmanız durumunda çağrı merkezi ve santral hizmeti alınan üçüncü kişi iş ortaklarımıza,

·        Lisans Hizmeti sağlamak için Lisans üreten veya aracı firmalara

·        SSL hizmeti oluşturmak için SSL üretici veya aracı firmalara

·        Domain tescil hizmeti için Domain registrar veya aracı firamalar

·        İleti Yönetim Sistemi’ne yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

·        Denetimlerin gerçekleştirilmesi adına denetim firmalarına,

·        Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve resmi taleplerin yerine getirilebilmesi adına kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere ve avukatlık bürosuna.

KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışında mukim aşağıda belirtilen firmalara açık rızanızın varlığı halinde veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek kişisel veri aktarımında bulunulabilir:

·        İş ortaklarımız olan kayıt kuruluşlarına, ICANN Akredite veri depolama firmalarına, hizmet aldığımız domain kayıt firmalarına, SSL kayıt firmalarına, SSL kayıt aracı firmalarına, yazılım firmalarına, lisans satışı yapan aracı firmalara,

·        Uzaktan teknik destek verilmesi durumunda Anydesk, Teamviewer, Whatsapp gibi üçüncü parti yazılımlara açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki OYUNEXE, kural olarak alt yapı hizmetleri ile bulut hizmetlerini Türkiye’de mukim veri depolama alanları üzerinden yürütmektedir. Ancak müşteri olarak bulut hizmetlerini yurt dışındaki depolama alanlarında konumlandırmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz yurt dışına veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek açık rızanızın varlığına istinaden aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla OYUNEXE tarafından doğrudan Sizlerden, internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla, e-posta, fax ve/veya telefon görüşmeleri aracılığıyla iş ilişkisi süresince toplanabilmektedir. OYUNEXE bünyesinde işlenen kişisel veriler müşterinin sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde, aşağıda detaylı belirtilen, kişisel veri işleme şartları uyarınca işlenmektedir:

·        Faturaların oluşturulması ve ticari defter ve kayıtların tutulmasının Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu uyarınca zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-a,

·        Müşteri sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-c,

·        Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle m./5-ç,

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle m./5-ç.

·        KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanın varlığı uyarınca işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] tarafımıza iletebilirsiniz. OYUNEXE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


OYUNEXE BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ 


Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oyunexe Bilişim Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“oyunexe”) tarafından hazırlanmıştır.

Oyunexe olarak Oyunexe.com adresindeki internet sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamamız (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), Oyunexe tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK’lar Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Politika’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin ve Uygulama’da kullanılan SDK’ların cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; Oyunexe.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Oyunexe bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

Sahipliklerine göre:

  • Birinci Taraf Çerezler

Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Oyunexe tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

  • Üçüncü Taraf Çerezler

Oyunexe ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Aktif olduğu süreye göre:

  • Oturum Çerezleri

Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

  • Kalıcı Çerezler

Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

AÇIK RIZA METNİ


Oyunexe Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“OYUNEXE”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan Müşterilere İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri aktarım süreçlerine açık rıza veriyorum:

·        Ad-soyad ve iletişim bilgilerimin reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya süreçlerinin yürütülebilmesi adına iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmesi ve bu kapsamda OYUNEXEX’in yasal yükümlülüğü uyarınca İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılması

·        Kimlik, iletişim verilerimin, yurt dışında mukim ICANN Akredite veri depolama firmasına, işbu şirketten hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

·        Kimlik, iletişim verilerimin ve kullanılan cihaza ait IP verilerimin yurt dışında mukim olan SSL kayıt firmalarına, SSL kayıt aracı firmalarına, yazılım firmalarına, lisans satışı yapan aracı firmalara işbu şirketlerden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

·        Uzaktan teknik destek verilmesi durumunda Anydesk uygulaması hizmetini veren firmanın İspanya’da mukim olması; Teamviewer hizmetini veren firmanın Almanya’da mukim olması; Dosya ve ses iletişimi sağlayan Whatsapp firmasının Amerika Birleşik Develeri’nde mukim olması sebebiyle işbu şirketlerden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

·        Açık rızam ve kendi talebim uyarınca alınan hizmetlerin alt yapısının ve bulut hizmetlerinin yurt dışında mukim veri merkezlerinde depolanabilmesi adına verilerimin saklanmasını talep ettiğim bulut hizmeti sunan firmanın veri merkezinin bulunduğu ülkeye aktarılması.


OYUNEXE BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- Bilgilendirme

Bu gizlilik ilkeleri OYUNEXE tarafından gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler “www.oyunexe.com.tr” web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır. Sitemizin müşteri veri tabanına kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb) gibi istenilen tüm bilgiler belirtmelidir.

Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımızın işlemleri için alan adı bilgilerinde, acil durumlarda ve faturanızın teslimatında kullanmaktayız. Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildiremezler. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır. Kesinlikle 2. Şahıslarla paylaşma sağlanmaz. Hukuki durumlarda sadece ilgili hukuki birimler ile paylaşılır.

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. “www.oyunexe.com.tr” adlı web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

2- Güvenlik

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

2.1. SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilâtı sayesinde Comodo ile şifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.

2.2. Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. İşlem yaptığınız anda kullanılan kart numaranızı biz de bilmeyiz. Sadece siz ve bankamız arasında olan bu işlem bizim sitemiz üzerinden olsa da işlem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

2.3. Sitemiz dünya standardı olan Amazon AWS ile çalışmaktadır. Bilinen en son korumalar yüklenmiş ve bir aksiliğe imkân vermemek için devamlı takip edilmektedir.

3- Düzeltme / Yenileme

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahip değillerdir. Sipariş geçildikten sonra herhangi bir şekilde bilgiler değiştirilemez veya silinemez.

OYUNEXE BİLİŞİM SANAYİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ


İPTAL VE İADE KOŞULLARI:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu dikkate alınarak Oyunexe Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarara uğramış ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Gönderimi sağlanan dijital kodlar tek kullanımlık olması sebebiyle kodun (ürünün) kullanıcı tarafından görülmesi bile 'kullanılmış veya hasarlı' sayılmaktadır. Bu nedenle dijital kodlar da değişim veya iade bulunmamaktadır.

Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir: Eğer almış olduğunuz ürün hatalı ve sorun firmadan kaynaklı ise sorumluluk firmamıza aittir. Belirtilen durumda ürünün iadesi ya da değişimi gerekli kontroller sonrasında sağlanacaktır. İadenizi onaylamadan önce ürünle alakalı inceleme, "iade birimimiz" tarafından gerçekleştirilmektedir. Sorunlu olduğuna kanaat getirilen ürünler gerekli durumlarda test edilmekte ve iade onayı buradan gelen karara dayanarak verilmektedir. İadeniz onaylandıktan sonra, İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

YANLIŞ TANITILAN ÜRÜNLER:

Kullanıcı aldığı ürünlerde, www.oyunexe.com sitesi tarafından yanlış veya eksik bilgi girilmesi durumunda, www.oyunexe.com koşulsuz şartsız ürünü iade alır para iadesi ya da istenilen ürünü teslim eder. Doğabilecek fiyat farkları www.oyunexe.com tarafından karşılanır. Kullanıcıya yeterli ve doğru bilgilendirme yapıldığı takdirde yanlış alınan ürün kişiye özel olduğundan iade alamaz ve www.oyunexe.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Kullanılmış ürünler, aktif edilmiş kodlar ve teslim edilmiş oyun paraları kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve OYUNEXE hiç bir sorumluk kabul etmez.

İADE KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER: 

Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, dönemsel kampanyalar gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamaktadır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.


1.TARAFLAR


İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu OYUNEXE Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), OYUNEXE ile Siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.TANIMLAR


Kullanıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.


Site: www.oyunexe.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi içerisinde ortaya konulan ürünler


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNEXE tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNEXE tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI


Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve OYUNEXE tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OYUNEXE’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OYUNEXE’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların OYUNEXE tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden OYUNEXE’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. OYUNEXE, Kullanıcılar tarafından OYUNEXE’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, OYUNEXE'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) OYUNEXE'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, OYUNEXE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OYUNEXE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OYUNEXE, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.1.1 SATICI OLARAK

a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın OYUNEXE.com'a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.)

f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, Kabul etmektesiniz.


5.2. OYUNEXE'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) OYUNEXE, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. OYUNEXE, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) OYUNEXE, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle OYUNEXE tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OYUNEXE'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) OYUNEXE, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) OYUNEXE, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcılar ve OYUNEXE hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

e) OYUNEXE işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.

e) www.oyunexe.com adresine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında OYUNEXE ve bağlantısı tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.oyunexe.com adresine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, www.oyunexe.com ve bağlantısı olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.oyunexe.com ve bağlantısı olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, OYUNEXE ve bağlantısı olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, OYUNEXE ve bağlantısı olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.oyunexe.com ve bağlantısı olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.oyunexe.com ve bağlantısı olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.


6. YAPILAN ÖDEMELER VE PARA İADESİ

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda OYUNEXE yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. OYUNEXE işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır. OYUNEXE üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez. Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır. OYUNEXE kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle OYUNEXE tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında OYUNEXE tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda OYUNEXE iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. OYUNEXE ödemesi yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır. Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde OYUNEXE tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz. 14 günü geçen ödemelerin iadesi talep edilememektedir. İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır. Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında OYUNEXE tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda OYUNEXE mesul değildir. Site içerisinde kazanılan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü silinecektir.


7. TESLİMAT SÜRELERİ


Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde OYUNEXE tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.


8. OYUN KODLARININ HATALI KULLANIMI, TESLİM EDİLEN OYUN PARALARI VE OYUN İÇİ RİSKLER


a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda OYUNEXE yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler OYUNEXE tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir.

d) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan OYUNEXE Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.


9. YANLIŞ TANITILAN ÜRÜNLER


Kullanıcı aldığı ürünlerde, OYUNEXE tarafından web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda OYUNEXE koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları OYUNEXE tarafından karşılanır. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve OYUNEXE hiç bir sorumluk kabul etmez.


10. VERGİLENDİRME


OYUNEXE, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.


11. DİĞER HÜKÜMLER


11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (OYUNEXE'in telif haklarına tabi çalışmalar) OYUNEXE'e ait olarak ve/veya OYUNEXE tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, OYUNEXE Hizmetlerini, OYUNEXE bilgilerini ve OYUNEXE'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının OYUNEXE'in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OYUNEXE'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) OYUNEXE'in, OYUNEXE Hizmetleri, OYUNEXE bilgileri, OYUNEXE telif haklarına tabi çalışmalar, OYUNEXE ticari markaları, OYUNEXE ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


11.2. Sözleşme Değişiklikleri

 OYUNEXE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değirilemez.


11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, OYUNEXE, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OYUNEXE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OYUNEXE'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Antalya Mahkemeleri ve Antalya İcra Daireleri yetkilidir.


11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. OYUNEXE, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, OYUNEXE'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,


12. SÖZLEŞME EKLERİ


EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI


OYUNEXE olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebeptendolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) OYUNEXE'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, OYUNEXE sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, OYUNEXE dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi doğru kabul edileceği şartıyla kendi inisiyatifiniz dahilinde OYUNEXE'e bildirebilirsiniz. OYUNEXE'e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki OYUNEXE 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. OYUNEXE gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kuşadası Kaza Mahkemeleri yetkilidir.


EK-2:İPTAL ve İADE KOŞULLARI


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir İadeniz onaylandıktan sonra, İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.


EK-3:CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ


Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği bir çok üründe yardım sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır.


Hatalı bildiren ürünler OYUNEXE tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para veya yenisi ile değirilir. Yanlış Tanıtılan ürünler Kullanıcı aldığı ürünlerde OYUNEXE web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda OYUNEXE koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları OYUNEXE tarafından karşılanır. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve OYUNEXE hiç bir sorumluk kabul etmez.


Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür. İade Kapsamı Dışındaki Ürünler Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamaktadır.


OYUNEXE üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI: OYUNEXE BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Deniz Mahallesi, 127 Sokak, Çelikbaş İş Merkezi, Blok No:1 İç Kapı No:101,Muratpaşa/Antalya

TELEFON : 0850 307 07 72

WEB : www.oyunexe.com.tr

E-POSTA : [email protected]

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

ALICI

ADI SOYADI / ÜNVANI :

ADRES :

TELEFON :

E-POSTA :

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait “www.oyunexe.com.tr” web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. “www.oyunexe.com.tr” sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilen ürün hakkında online teslimat yapılacaktır. ALICI, SATIICI’dan faturasının bildirdiği adresine gönderilmesini talep ederse, kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu fatura ALICI’nın doğru ve eksiksiz bildirdiği ________ adresinde _____ adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, ürün satın alırken sisteme girmiş olduğu adı ve soyadı, teslimat adresi vs. bilgilerin şahsına ait ve bilgilerin doğru olduğunu, aksi halde SATICI’nın işbu husustan sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı, gerekli görülmesi halinde Satıcı tarafından; satış işleminin iptal edilmesi veya belirsiz bir süre durdurulması, kimlik doğrulaması için ihtiyaç duyulan belgelerin Alıcı’dan istenmesi ve bununla da sınırlı kalmayacak şekillerde tedbir koyabileceğini işbu sözleşme kurulurken peşinen kabul ve beyan ederler. İptal edilen işlemlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.

5.3. Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanan sanal üründe ortaya çıkabilecek problemler hakkında işbu sözleşmenin 5.2. maddesi hükümleri uygulanır.

5.4. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Alıcı, almak istediği ürünü almadan önce piyasa değerini kontrol etmekten ve ürünü teslim aldığı andan itibaren ise tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

5.6. Alıcı, Satıcı tarafından sunulan sanal ürünlerin (E-PIN kod vb) fiziken kontrolünün ve çalışabilirliğinin test edilemeyeceğini peşine kabul eder.

5.7. Alıcı, OYUNEXE üzerinden satın aldığı ürünün teslimat süresi bitimine kadar teslimatın yapılması için beklemekle yükümlüdür. İlan bilgilerinde hata olmadığı sürece satın alma iptal edilemez.

5.8. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Satıcı, Alıcı’nın ürün satın alırken sisteme girmiş olduğu ad ve soyadı, teslimat adresi vs. bilgilere göre sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet için alıcının faturayı bildirdiği adrese teslim edilmesi talep edildiği ya da Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Faturalar, E-Arşiv veya E-Fatura olarak düzenlenir ve Alıcı'nın sistemde kayıtlı e-mail adresine gönderilir. İlgili aya ait toplam ürün satış bedeli için; bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde ve tek bir fatura düzenlenir. Faturalar, E-Arşiv veya E-Fatura olarak düzenlenir ve Alıcı'nın sistemde kayıtlı e-mail adresine gönderilir. E-mail adresinin yanlış veya hatalı girilmesinden dolayı ulaşmayan faturalardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.2. Satıcı site üzende satış yaptığı hesap, oyun içi eşyalar v.b. ürünlerde satış sonrası destek vermekle yükümlüdür. Hesabın geri alınması v.b. durumlarda sorumluluk satıcıya aittir ve alıcının zararını karşılamakla yükümlüdür.

7.3. Satış işlemi sonrası ürünle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü problem için Alıcı öncelikle Destek Sistemi üzerinden talep oluşturacaktır. Talep oluşturmadan yapılan bildirimler işleme alınmayacak olup Satıcı’nın bu hususta dönüş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ürünle ilgili sıkıntıların tespit edilmesi için Satıcı’nın bayisi olduğu 3. taraf firma ile irtibata geçmesi ve çözüm üretilmesinin 1 ila 30 gün süre alabileceğini Alıcı peşinen kabul ve beyan eder. Bu süre tamamlandığında Alıcı’nın yaşadığı problem ortadan kaldırılamaz ise satış işlemi iptal edilir ve Alıcı’nın bakiyesi hesabına geri yatırılır.

7.4. Satıcı’nın ürünlerinden herhangi birisini alınabilmesi için Alıcı hesabında yeterli bakiye olmalıdır. Bakiye yetersiz ise alım işlemi yapılamaz. Alım işlemleri neticesinde oluşan ürün bedeli Alıcı hesap bakiyesinden düşülür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya Satıcı’nın iş ortağı olduğu online ödeme sağlayıcı firmalar tarafından ödeme işlemi iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacaktır.

7.5. 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini satın alamaz.

7.6. Satıcı ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelenilen ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Satıcı, Oyunexe üzerinde kendi mülkiyeti altında olmayan ve satış işlemine konu olan ürün hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Satıcı, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Doğabilecek itilaflarda Satıcı, Alıcı’nın adına dava açma hakkını saklı tutar. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Satıcı’nın Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

8.1. Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli “www.oyunexe.com.tr” adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.

8.2. Oyunexe.com üzerinden satın alınan dijital kodlar (E-pin) yalnızca Türkiye'de geçerlidir.

8.3. Sahtekarlık, dolandırıcılık, kara para aklama ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde her türlü usülsüz veya kanunsuz işlemlere karşı, yapılan tüm alışverişler 5 yıl süre ile veritabanında saklanır. Bu durumlarda, talep gelmesi halinde adli mercilere yapılan alışveriş bilgileri teslim edilir. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde oyunexe veritabanında kayıt altına alınmaz. Oyunexe'de bunu yapabilecek teknik bir altyapı bulunmamaktadır.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

11.1. Kullanıcı sözleşmesinde de belirttiğimiz gibi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarara uğramış ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Gönderimi sağlanan dijital kodlar tek kullanımlık olması sebebiyle kodun (ürünün) kullanıcı tarafından görülmesi bile 'kullanılmış veya hasarlı' sayılmaktadır. Bu nedenle dijital kodlar da değişim veya iade bulunmamaktadır.

11.2. Alıcı, Satıcı’dan aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” cinsinden olduğunu ve bu mallar kapsamında cayma hakkı ve iade hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13-FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI

1.4.13.1. Alıcı, Satıcı’nın OYUNEXE üzerinde paylaştığı veya paylaşacağı her türlü bilgi, belge ve içeriğin mülkiyetinin münhasıran Satıcı’ya ait olduğunu ve bunları hiçbir surette izinsiz kullanmayacağını, Üçüncü Kişilerle paylaşmayacağını doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun bedelli veya bedelsiz bir tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Alıcı, Satıcı’nın Sözleşme uyarınca hizmet veren sıfatını haiz olduğunu ve işbu sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlere yönelik biriktirdiği sektör deneyimini müşteriler nezdinde kullanabileceğini, bu doğrultuda Taraflarca anlaşmaya varılan gizlilik esaslarına bağlı kalmak kaydıyla bu deneyimini ve know-how’ı aynı perspektifle kullanmaya devam edeceğini beyan ve taahhüt eder.

13.3. Taraflar, Hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir konuda Üçüncü Kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, alması gerekli izin ve lisansları almış olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Hizmetlerden dolayı Üçüncü Kişiler nezdinde oluşan tüm zararlardan ilgili Taraf sorumlu olacaktır.

MADDE 14- MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir.

MADDE 15 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri etkilidir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

 İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI: OYUNEXE BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ